Klachtenregeling

    Home / Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over de praktijk of 1 van de medewerkers kunt u dit mondeling of schriftelijk indienen bijĀ  1 van de medewerkers. Zij zullen uw klacht volgens protocol behandelen.