Overig

    Home / Overig

Overig

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wbp. Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:
– gegevens beter te beveiligingen;
– u meer controle te geven over uw gegevens.

In de link leest u meer over ons nieuwe privacyreglement.
Privacyreglement Huisartsenpraktijk ten Kate

Voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van uw medische gegevens kunt u onderstaande formulier invullen en inleveren bij de assistente.
Aanvraagformulier